Türkiye’nin en köklü tarih dergisi Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi Mayıs Haziran 2020 – Sayı 401’de yayınlanan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan‘ın sunuş yazısı:

Sevgili Okuyucular

Çin virüsü (Koronavirüs) günleri, alışılagelmişin dışında, toplumsal eylemleri sergilemek ve yerine getirmek zorunda kaldığımız kötü ve sıkıcı günler olarak kazındı hafızalarımıza. Şanlı tarihimiz; umut ve hayallerimiz, ortak inanç, iman ve irademiz, kuvvet ve kudretimiz, azim ve kararlılığımız en önemlisi, birlik ve bütünlüğümüz ile her türlü sıkıntının, tehdit unsurunun ve zorluğun üstesinden gelmeye mecbur, mahkum ve muktedir bir millet olduğumuzu göstermektedir. 

Unutmayalım ki, bu sıkıntılı günleri, “Millet Olma Yüksek Şuuruna” sahip olan milletler, gösterecekleri milli birlik, bütünlük, dayanışma, kararlılık, milli sabır ve ferasetle atlatabilecek, bu şuurdan yoksun olan milletler ise, maalesef büyük kayıplar yaşayacaklardır. “Millet Olma Yüksek Şuuru”muzla, bu zor günleri, en az zayiatla atlatacağımız umudumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 

Türk Dünyası Tarih Dergisi
Türk Dünyası Tarih Dergisi

23 Nisan şüphesiz, Türk milletinin medeni dünyaya, dolayısıyla aydınlık ve kutlu geleceğe ilk adım atışı, hayata bakış, hayatı algılayış ve hayatı değerlendiriş biçiminin tümüyle değiştiği, eski değerler sisteminin yerini yenisinin aldığı ve nihayet büyük Atatürk’ün önderliğinde, aziz milletimizin bir kez daha Ergenekon’dan çıkışı yaşadığı en büyük, en anlamlı ve en kutlu gündür. Aynı şekilde, 3 Mayıs Türkçüler Günü, Türklük olgusunun, Türklüğün hak ve menfaatlerinin ilk kez kesin ve keskin söylemler ve eylemlerle Türk ve dünya siyasetinde yerini alışının zaferle taçlandığı kutlu gündür. Vakfımızın düzenlediği Türk Dünyası Çocuk Şölenleri, Türk çocuklarının hep bir ağızdan “Dünyada 300 milyonluk bir Türk Milleti vardır” diye haykırdığı kutlu günlerdir. 6 Mayıs İstanbulun, tarihin dönüm noktalarından biri olarak Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Türkler tarafından fethedildiği kutlu bir gündür. 19 Mayıs, 1919 yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ün, önder olarak attığı bir adımla, Türk milletini küllerinden yeniden var ettiği kutlu gündür. 

Kutlu günlerimizi eskiden olduğu gibi coşku ile kutlayabilme dileğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. 

Tabii ki, Türklüğün yaşadığı felaketleri hocamızın özet sözleri ile hatırlatmadan geçemeyeceğiz. 

“Türkler 20. asrı felaket asrı olarak yaşamışlardır. Türkler 21. asra olması gerekenden en az 100 milyonluk bir nüfus kaybıyla girmişlerdir. 

Türkler çok katliam gördüler ama hiç katliam yapmadılar. Türkler çok sömürüldüler ama hiç sömürmediler. Türkler çok soyuldu ama hiçbir milleti soymadılar. Türkler çok bölündüler. Türklerin isimleri silah zoruyla tam dört kez değiştirildi ama Türkler hiç kimsenin ne ismine, ne diline, ne dinine karıştı. Bu sistematik sömürü ve yok etme tam 70 yıl Türk Milleti üzerinde uygulandı. Bazı Türk boylarıyla tam 500 yıl ayrı kaldık. Türk Dünyasıyla kara bağlantımızı kestiler. Sonra Türkiye’nin etrafında ne kadar Türk varsa tek bir bebek kalmamak şartıyla hayvan vagonlarına doldurulup önlerine gelen yerlere serpiştirildiler.” 

18 Mayıs 1944. Kırım Türklüğü’nün geride tek bir bebek kalmamak üzere, yurtlarından kopartılıp rastgele serpiştirildiği Kırım Tatar Sürgünü’nü bir kez daha anıyor, 

“Men Bu Yerde Yaşalmadım 
Caşlığıma Toyalmadım 
Vatanıma Hasret Kaldım 
Ey Güzel Kırım” 

sözleriyle ifade edilen feryadın son bulmasını, Kırım Türkleri’nin vatan hasretinin bitmesini diliyoruz. 

Mayıs-Haziran aylarını, dağıtım sorunları dolayısıyla birleştirerek çıkarmak zorunda kaldığımız bu sayımızda sizleri Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir’in Türk Tıp Tarihinde Karantina Üzerine Gelişmeler, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın Türk Tarihinde Liderler: Bayan Çor Kağan, Prof. Dr. Minehanım T. Nuriyeva’nın Büyük Bulgarya Tarihinin Şahidi Kökşar-Kotelniç, Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’nun Milli Birlik Yolunda Türkmenistan ve Mahtumkulu, Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Doç. Dr. İbrahim Üngör’ün Doğu Anadolu Kaya Resimlerinin Türk Kültür Tarihi Bakımından Önemi, Doç. Dr. Kürşat Yıldırım’ın Türkistan’da En Eski Yollar Üzerine Bazı Tarifler, Dr. İbrahim Akış’ın Salgın Günlerinin Türk Dil Bayramı’nda Bir Dilciye Düşündürdükleri, Roza Kurban’ın İdil-Ural Aydınları: Doğumunun 120. yılında Büyük Türkçü Reşid Rahmeti Arat (1900-1964), Yasin Baturhan Ergin’in Türk Devleti’nde Prusyalı Şerbetçi, Doç. Dr. Süleyman Doğan’ın Prof. Dr. Mustafa Demirci ile Ayda Bir Söyleşi, Hakan Kaya’nın Gurbet Kuşları, Burak Tut’un Türk Futbol Tarihinden Bir “Güneş” Geçti adlı çalışmaları ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. 

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğimizle, 

Tanrı Türk’ü Korusun ve Yüceltsin!.. 

Közhan Yazgan 

Tarih Dergisi

Türkiye’nin en köklü tarih dergisi Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi.

Abone Ol

Tarih Dergisi'ne abone olmak için tıklayınız.

Abone Ol
Türk Dünyası Tarih Dergisi

Satın Al

En yeni sayını satın almak için tıklayınız.

Satın Al

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir