Osmanlı Devleti’nin Kurucusunun Gerçek Adı “Osman” mı, “Otman” mı?

Osmanlı Devleti'nin Kurucusunun Gerçek Adı "Osman" mı, "Otman" mı? 1
Türkiye’nin en köklü tarih dergisi‘nde Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi Nisan 2020 – Sayı 400’de yayınlanan Hakan Yılmaz‘ın “Osmanlı Devleti’nin Kurucusunun Gerçek Adı “Osman” mı, “Otman” mı?” başlık yazısı: “Osman Gâzî ve oğlu Orhan’ın henüz hayatta iken düzenlettirdikleri resmî belgeler ve kendilerine ait çağdaş materyaller üzerinde sâbit ve ortak bir biçimde yer alan “‘Osmân” ismi; onun gerçek adının “Osman”, lâkabının ise “Otman” ya da “Toman” olduğu konusunda aksi yönde başka bir fikir yürütmeye imkân bırakmamaktadır.”   Orhan Gâzî’nin Babasını “Osman” Adıyla Tanıttığı Çağdaş Tarihî Kanıtlar  Orhan Gâzî’nin babasının adının gerçekten “Osmân” olduğuna şahitlik ettiği en eski çağdaş belge; onun ölümünden sadece üç ay[...]
Bu gönderiye erişmek için şu ürünlerden birini satın almanız gerekir Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi | Yıllık Aboneliği.
Bu derginin her türlü yayin hakkı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na aittir. Tüm hakları saklıdır. 5846 sayılı yasa hükmünce derginin tamamı veya bir kısmı, dergiyi yayımlayan firmanın ve yazarların izni olmadan elektronik/mekanik yolla, fotokopi yoluyla ya da herhangi bir dijital kayıt sistemi ile çoğaltılamaz, paylaşılamaz, yayımlanamaz.