Türk Tıp Tarihinde Karantina Üzerine Gelişmeler

Türk Dünyası Tarih Dergisi
Türkiye’nin tarih dergileri arasında en köklü tarih dergisi Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi Mayıs Haziran 2020 – Sayı 401’de yayınlanan Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir‘in Türk Tıp Tarihinde Karantina Üzerine Gelişmeler başlıklı yazısı Karantina deyimi, Fransızca Qurante yani 40 kelimesinden gelmektedir. Karantina, dünyada ilk kez, İtalyan Cumhuriyetlerinden Venedik’te, bulaşıcı hastalık olan limanlardan gelen gemilere uygulanmış ve ilk karantinahane, Venedik Cumhuriyeti/Sainte-Marie’de Nazareth Adası’nda kurulmuştur.   15. yüzyılda ilk kez görülen bu önlem, aynı yüzyılda diğer İtalyan limanlarında da uygulanmıştır. İslam dünyasında da Hz. Muhammed “Veba çıkan ülkeye girmeyiniz, eğer bulunduğunuz yerde veba görülürse o yerden dışarı çıkmayınız.” sözü ile karantinaya verilen önemi göstermiştir.[...]
Bu gönderiye erişmek için şu ürünlerden birini satın almanız gerekir Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi | Yıllık Aboneliği.
Bu derginin her türlü yayin hakkı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na aittir. Tüm hakları saklıdır. 5846 sayılı yasa hükmünce derginin tamamı veya bir kısmı, dergiyi yayımlayan firmanın ve yazarların izni olmadan elektronik/mekanik yolla, fotokopi yoluyla ya da herhangi bir dijital kayıt sistemi ile çoğaltılamaz, paylaşılamaz, yayımlanamaz.