Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) Damgaları Ve Türk Kültür Tarihindeki Yeri

Türkiye'nin En Köklü Dergisi
Yazılı belgelerde Gereklerin İskit, Perslerin Saka dediği halklardan, olan ve Saha Özerk Cumhuriyeti’nde yaşayan insanlar kendilerini Saha veya Sakha olarak ifade ederler.1 Yazılı kaynaklarda da yazıldığı gibi tarihi İskitler (Sakalar) gibi domuz yememiş ve domuz yetiştirmemiştir. Saha bölgesinde 1880-1892 yılları arasında sürgün olarak yaşayan Seroşevsky’iye göre de “Saha ilinde domuz hiçbir zaman görülmemiştir… Amur bölgesinde bol miktarda bulunmakta ve oralarda yaşayan Tunguslar arasında eskiden beri evcil hayvan olarak bilinmektedir… Saha iline domuz çok yakın zamanlarda Ruslar tarafından getirilmiştir. Sahalar bu hayvanları Rusça ‘ispinya’ olarak adlandırmışlardır. Sahalar da Moğollar gibi domuzdan iğrenir ve etini yemezler.”2 Fakat bilindiği gibi günümüzde Saha ve[...]
Bu gönderiye erişmek için şu ürünlerden birini satın almanız gerekir Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi | Yıllık Aboneliği.
Bu derginin her türlü yayin hakkı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na aittir. Tüm hakları saklıdır. 5846 sayılı yasa hükmünce derginin tamamı veya bir kısmı, dergiyi yayımlayan firmanın ve yazarların izni olmadan elektronik/mekanik yolla, fotokopi yoluyla ya da herhangi bir dijital kayıt sistemi ile çoğaltılamaz, paylaşılamaz, yayımlanamaz.