Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi – Eylül / Ekim 2017- Sayı 230