Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Ocak / Şubat 2024 – Sayı 268