Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi – Temmuz / Ağustos 2018- Sayı 235