Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi – Kasım / Aralık 2018- Sayı 237