Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi – Mayıs / Haziran 2018- Sayı 234